Er zijn vele fabels bekend over de bekkenbodem. We laten hier de meest bekende maar eens zien met direct daarbij de uitleg waarom het niet zo is.

Bekkenbodemoefeningen zijn makkelijk uit te voeren.
Dat is niet waar. 30% van de vrouwen alleen al heeft geen idee waar de spieren zich bevinden. Het is een complexe spiergroep die niet eenvoudig te lokaliseren is.

Bekkenbodemoefeningen kun je van een papieren instructie prima leren.
Sommigen lukt dit maar de wetenschap heeft laten zien dat 50% van de vrouwen een verkeerde techniek gebruikt. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat een verkeerde techniek de klachten alleen maar zal verergeren.

Bekkenbodemoefeningen helpen niet.
De wetenschap heeft al uitgebreid laten zien dat bekkenbodemtraining wel degelijk effectief is bij urineverlies, bij ontlastingsincontinentie en bij verzakkingen. De oefeningen zijn altijd de eerste optie van behandelen.

Er is vooral ook aangetoond dat oefeningen die onder deskundige leiding op correcte wijze worden aangeleerd en uitgevoerd het meest effectief zijn. Het is dus zinvol om deskundige hulp te zoeken. Het blijven volhouden van de oefeningen is soms lastig, maar de belangrijkste reden hiervan is ‘gewoon vergeten’. Als je echter toch in de sportschool bent of de app bekkenbodem gebruikt (die regelmatig reminders stuurt) ben je al een flinke stap vooruit.

Je kunt je bekkenbodem goed oefenen door stippeltjes te plassen.
Dat is een achterhaald advies. Het is zeker geen goede oefening, maar wel een prima manier om te achterhalen of je je bekkenbodemspieren goed aanspant.

Ik ben te oud voor bekkenbodemoefeningen.
Leeftijd is geen barriere. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat ouderen net zoveel baat bij de oefeningen kunnen hebben als jongere mensen.

Ik heb een kind gekregen, dus de schade is toch al gedaan
Omdat je een kind hebt gekregen wil het niet zeggen dat je oefeningen niets meer doen. Oefeningen doen na je bevalling blijkt juist erg effectief te zijn.  Ook bij vrouwen die een kindje kregen met behulp van de vacuümpomp hebben veel baat bij de oefeningen.

Ik heb de bekkenbodemoefeningen niet nodig.
Zo simpel ligt het niet. Ook al heb je geen kind gekregen is het belangrijk aandacht te hebben voor je bekkenbodem. Ook een overactieve bekkenbodem vraagt aandacht.

Ik kan niet op de grond zitten, dus kan ik ook de bekkenbodem niet oefenen.
Sommigen denken dat je op de grond moet zitten om je oefeningen te kunnen doen. Maar niets is minder waar! Bekkenbodemoefeningen kun je altijd en overal doen. thuis, in de supermarkt, tijdens het werk etc.

Mannen hebben geen bekkenbodem.
Mannen hebben wel degelijk een bekkenbodem en die spieren kunnen dus net zo goed getraind worden als bij vrouwen.