Om je te kunnen herregistreren en het label ‘bekkenbodemproof’ te verlengen dien je:

– minimaal 1 maal per jaar een scholing te hebben gevolgd op het gebied van bekkenbodemproblematiek in relatie tot sport en bewegen

– minimaal 1 maal per twee jaar het BekkenBodem Eerst congres te hebben bijgewoond

– verslag van de implementatie in de praktijk

het label wordt jaarlijks opnieuw verstrekt na de scholing en is dan 1 kalenderjaar geldig. Hierin is de inlogservice voor de website opgenomen