Klachtenprocedure BekkenBodem Eerst

Deelnemende sporters hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de trainer die de status bekkenbodemproof heeft. Op deze manier proberen we de kwaliteit van de geleverde service te allen tijde zo hoog mogelijk te houden, en waar mogelijk te verbeteren.

Via het mailadres info@bekkenbodem-eerst.nl kunt u als client de volgende gegevens opsturen:

  1. Naam van uzelf en van uw trainer
  2. E-mailadres of telefoonnummer van de cliënt
  3. Naam en adres van de trainer waar de klacht over gaat
  4. Vrije ruimte om de klacht te formuleren
  5. Datum

De klachten worden vertrouwelijk behandeld. De organisatie van Bekkenbodem Eerst neemt bij iedere klacht contact op met de betreffende cliënt. Daarna wordt in overleg met deze cliënt besloten wat de vervolgstappen met betrekking tot deze klacht zullen zijn. Waar mogelijk zal BekkenBodem Eerst een bemiddelende rol spelen met als doel klacht naar tevredenheid af te handelen.