Werkterrein                                                                                                                                  We behandelen mensen met bekken- en/of bekkenbodemklachten, zetten ons in om deze klachten te voorkomen en/of verhelpen en waar nodig leren we mensen hoe kwaliteit van leven (ondanks dit ongemak) mogelijk is. Dit doen we voor mensen met en zonder klachten en voor mensen die beroepsmatig een rol spelen in het verbeteren van de gezondheid van mensen.
Dit werkterrein is niet beperkt tot Nederland. Wij proberen daar waar mogelijk ook om bij te dragen aan een betere wereld  voor hen die in minder fortuinlijke situaties leven. Daartoe zijn we regelmatig doch minimaal ieder jaar een keer in het buitenland om daar fysiotherapeuten en artsen te trainen (voorbeelden zichtbaar in menu internationaal)

Bestaansrecht                                                                                                                              We dragen bij aan een betere kwaliteit van leven door mensen bewust te maken van de rol die de bekken- en/of bekkenbodem heeft in de totale gezondheid.

Op wie richt het Profundum Instituut zich?
Op mannen en vrouwen die bewust bezig zijn met hun totale gezondheid, mensen met bekken- en/of bekkenbodemklachten en voor deskundigen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verbeteren van de gezondheid van mensen zijn we de beste keus. Wij bieden partners en medewerkers een prettige werkomgeving waarin kennis delen en verbreden, flexibiliteit en vernieuwing centraal staat.

Op collegae en artsen die geen of beperkte mogelijkheden hebben om kennis en vaardigheden te ontwikkelen op bekken en bekkenbodemgebied.

Kernwaarden
Inlevingsvermogen, verantwoordelijkheid, expertise en samenwerking.

Intenties en ambities

    • Expertise en onverdeelde aandacht bij diagnose en behandeling
    • Bewustwording en kennis delen bij preventie
    • Bevorderen kwaliteit van leven bij educatie
    • Train de trainer in landen waar kennis over bekkenbodemproblematiek nog niet ontwikkeld is.

Visie Profundum
Het ProFundum Instituut is bekken- en bekkenbodemspecialist op het gebied van diagnostiek, behandeling, preventie en educatie.

We bereiken onze resultaten door een persoonlijke benadering, inlevingsvermogen, wetenschappelijk expertise en goede samenwerking met collega’s in de eerste, tweede en derde lijn.

Deze website is mede tot stand gekomen in samenwerking en met toestemming van de Continence Foundation of Australia en hun extra website  www.pelvicfloorfirst.com.au