Het ProFundum Instituut is in janauri 2011 opgericht door dr. Marijke Slieker-ten Hove, bekkenfysiotherapeut.

De behoefte om na vele jaren opnieuw een centrum voor patiënten met bekken- en bekkenbodemproblemen te starten is gegroeid na haar promotiestudie. In deze studie heeft zij onderzoek gedaan naar hoe vaak bekkenbodemproblemen voorkomen in de Nederlandse huisartsenpraktijk. In deze studie werden ook risicofactoren aangetoond op het krijgen van bekkenbodemproblemen bij het ouder worden. Hiermee is de kans op preventie vele malen groter geworden.

De naam ProFundum

ProFundum komt uit het latijn en betekent diepte of diepgang. De naam is eerder gebruikt geweest in de negentiger jaren toen Marijke Slieker en uroloog Bert Messelink de stichting Pelvic Floor Netherlands hebben opgericht. Ook Kees Hogewoning, gynaecoloog in Dordrecht, had zitting in het eerste bestuur evenals Fetske Hogen Esch (bekkenfysiotherapeut/pijnspecialist in Enkhuizen) en Janneke van der Velde (psycholoog-seksuoloog) uit Groningen. In deze stichting was de belangrijkste missie om de bekkenbodempatiënt vooral multidisciplinair te onderzoeken en behandelen. Veel energie is toen gericht op de medisch specialisten (een bittere noodzaak omdat in die tijd de uroloog, gynaecoloog en chirurg niet of nauwelijks met elkaar samenwerkten). Deze stichting had bovendien een tijdschrift: Profundum.

PFN-1-juni-1995-0211-210x300     PFN-2-april-1996-022-210x300

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels bestaat de stichting niet meer omdat de belangrijkste doelen waren bereikt. Een voortvloeisel uit Pelvic Floor Netherlands is de patiëntenvereniging voor bekkenbodem patiënten: Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP). Een uniek concept omdat wereldwijd geen enkel land een bekkenbodemstichting heeft voor patiënten maar alleen een ‘continence foundation’ Dit zijn veelal organisaties waarbij alleen het verlies van urine en/of ontlasting centraal staat.