Om de bekkenbodem goed te integreren in de wereld van sport en fitness is een pakket aan informatie samengesteld.

bartVoor de professionals worden specifieke trainingsprogramma’s aangeboden die in company kunnen worden gegeven. De training heeft een theoriegedeelte van twee uur met daaropvolgend een blok praktijk om de training zodanig te kunnen maken dat de bekkenbodem een plaats krijgt in de aangeboden trainingsprogramma’s.

Belangrijke doelen van deze training

* de trainer heeft kennis over anatomie en functie van de bekkenbodem
* de trainer kent de rol van de bekkenbodem bij de stabilisatie
* de trainer heeft mogelijkheden om bekkenbodemdisfuncties te herkennen
* de trainer kan bij het opmaken van een trainingsprogramma rekening houden met aanwezige disfunctie
* de trainer ontwikkelt een netwerk met bekkenfysiotherapeuten die ingeschakeld kunnen worden voor specifieke adviezen

Na het volgen van de training krijgt de sportschool het label dat duidelijk maakt dat op deze sportschool bekkenbodemproof getraind wordt. Dit is voor iedereen maar ook voor bekkenfysiotherapeuten aantrekkelijk. Zij kunnen hun patiënten na afronding van de therapie doorverwijzen naar een instituut waar men inzicht heeft in bekkenbodemproblemen. Op termijn zal er in Nederland een groot netwerk ontstaan van sportinstituten met dit label.

Bovendien ontvangt de deelnemer aan de training een inlog die een jaar gebruikt kan worden. Op het ingelogde deel is een forum te vinden, scholing en extra informatie uit de wetenschap. Het forum is van groot belang omdat je steeds meer vragen zult krijgen als je actief met de integratie van de bekkenbodem in je programma aan de slag gaat.

Dit label is voor een jaar geldig. De professional zal minimal 1 keer per jaar een scholing op bekkenbodemgebied dienen te volgen waarbij de laatste inzichten van theorie en praktijk worden aangeboden. Bovendien verwachten we een rapportage waarbij wordt aangegeven hoe de integratie verloopt en waar mogelijk ondersteuning kan worden geboden door het bekkenbodem-eerst team.

Informatie of een offerte kun je aanvragen bij info@bekkenbodem-eerst.nl