Welkom op deze nieuwe site. Bekkenbodem-eerst is een initiatief van het ProFundum Instituut uit Dordrecht, waar bekkenfysiotherapeuten en een fysiotherapeut werken aan een gezonde bekkenbodem.

Je kunt hier veel informatie vinden over de bekkenbodem, de functie en hoe je kunt sporten met behoud van een goede bekkenbodemfunctie. 
Vreemd genoeg is er voor dit onderdeel in ons lichaam erg weinig aandacht in de sport- en fitnesswereld, terwijl daar toch zoveel winst te halen is of schade te berokkenen. Ook voor de sportcentra waar men traint om klachten als lage rugklachten te voorkomen, te reintegreren op de werkvloer zal deze site een zinvolle aanvulling zijn.

De site zal je helpen om inzicht te krijgen in mogelijke risicofactoren, wat je kunt doen om daar beter mee om te gaan en wel zo dat je verstandig kunt sporten.

Waarom deze site?

Het is een mythe te bedenken dat sporters (op welk niveau dan ook) nooit bekkenbodemproblemen hebben……
Eind negentiger jaren en ook later zijn prevalentie studies uitgevoerd naar bijvoorbeeld de relatie van sport en urineverlies. Zomaar een paar voorbeelden uit de wetenschap:

In 2002 deed Thyssen onderzoek naar het vóórkomen van urineverlies bij vrouwlijke sporters. De gemiddelde leeftijd was 23 jaar. Bijna 52 % bleek last te hebben van urineverlies waarvan 43 % dit ondervond tijdens sporten en 42 % in het dagelijks leven. Het bleek niet aan een specifieke sport gerelateerd te zijn.

Turnen 56 %
Ballet 43 %
Aerobics 40 %
Badminton 31 %
Volleybal 30 %
Atletiek 25 %
Handbal 21 %
Basketbal 17 %

Meer recent zijn studies waarbij de risicofactoren van sporten duidelijk worden:

High impact sporten blijken voor vrouwen een hoger risico te geven op het krijgen van ontlastingsverlies (Vitton et al., 2011), waarbij in de conclusies werd aangegeven dat preventieve maatregelen zoals bekkenbodemspiertraining in deze groep vrouwen (18-40 jaar) zou moeten worden aangereikt.

In een onderzoek naar de bekkenbodemfunctie bij vrouwelijke atleten werd eveneens duidelijk dat de mogelijkheid om met bekkenbodemspieren de druk in de vagina op te bouwen (nodig om geen urineverlies of een verzakking te krijgen) beduidend lager was bij sportende vrouwen in vergelijking met niet actief sportende vrouwen. Deze verlaagde druk hangt samen met een vergrote kans op urineverlies en verzakkingen.

De meest recente studie komt van Goldstick en Constantini uit Israel. Zij hebben veel bestaande literatuur bestudeerd en hier een review artikel over geschreven waarbij de slotconclusie glashelder was:

Trainers, coaches en anderen die zich bezighouden met het begeleiden van sporters zouden getraind moeten worden zodat zij zich bewust zijn van de rol van de bekkenbodem bij de specifieke sporter die zij trainen.

Betekent het dat het verstandiger is om niet te sporten? Natuurlijk niet, maar het is wel belangrijk te weten hoe je dat sporten zo kunt doen dat je een goede bekkenbodemfunctie kunt behouden. Als er al klachten zijn is het natuurlijk belangrijk om zo te sporten dat de klachten niet erger worden.

Komen bekkenbodemproblemen in een algemene bevolking veel voor?
Ja, er zijn recente cijfers waarbij duidelijk werd dat bijna 60 % van de vrouwen boven de 45 jaar urineverlies heeft en 10 % verliest zowel urine als ontlasting. 20 % heeft bovendien last van verzakkingsklachten Vaak blijken dit redenen om te stoppen met sporten of in ieder geval niet meer deel te nemen aan groepsprogramma’s. Wat nog erger is…. 64 % van de vrouwen met urineverlies zijn ook bij de huisarts niet bekend. Men praat er dus liever niet over.

Komen bekkenbodemproblemen alleen voor bij vrouwen?
Nee, je zult zien op de site dat ook veel mannen last hebben van hun bekkenbodem. Hier zal op de site dieper op worden ingegaan.

Deze site geeft informatie over bekken en bekkenbodem maar geeft ook inzicht in de bekende risicofactoren. Het is belangrijk voor alle partijen te weten wie meer risico lopen en welke sporten dan wel of juist niet verstandig zijn.